Marketing

Historie marketingu

Podle etymologů se termín „marketing“ nejprve objevil v šestnáctém století ve slovnících, kde se odkazoval na proces nákupu a prodeje na trhu. Současná definice marketingu jako procesu přesunu zboží od výrobce ke spotřebiteli s důrazem na prodej a reklamu se poprvé objevila ve slovnících v roce 1897. Termín marketing je odvozen z latinského slova, mercatus znamená tržiště nebo obchodník.

Někteří vědci tvrdí, že marketingové postupy lze nalézt ve starověku , zatímco jiné naznačují, že marketing ve své moderní podobě se objevil ve spojení se vzestupem spotřebitelské kultury v Evropě sedmnáctého a osmnáctého století , zatímco další vědci naznačují, že moderní marketing byl plně realizován až v desetiletích po průmyslové revoluci v Británii, odkud se následně rozšířil do Evropy a Severní Ameriky.

Nicméně narození marketingu jako disciplíny je obvykle určeno k prvnímu desetiletí dvacátého století, kdy se na univerzitách objevily „marketingové kurzy“. V roce 1902 Michiganská univerzita nabídla to, co mnozí věří, že jsou prvním marketingovým kurzem. University of Illinois také začala nabízet kurzy v marketingu v roce 1902. V akademickém roce, 1904-1905, University of Pennsylvania začala výukový marketing. Další vysoké školy brzy následovaly, včetně Harvardské obchodní školy.

Moderní marketing

Marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze strany firem, státních institucí či dalších organizací; na základě zjištěných skutečností pak tyto organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu.

Marketing prostupuje všemi činnostmi firmy: od zajištění zdrojů, přes logistiku, výrobu a skladování až po prodej a zajištění poprodejního servisu. Marketingem se odborně zabývají marketéři.

#2 Marketingový mix

Vytvořte web zdarma s WordPress.com
Začít
%d blogerům se to líbí: