Brand

anglické slovo brand __ Brand = nejbližší český překlad „Obchodní značka“ Slovo branding představuje komplex všech úkonů, které vedou k vybudování úspěšného brandu=značky např. Coca Cola, Adidas, Porsche, Mc Donald’s atd.  Vybudovat značku je dlouhodobý proces marketingových aktivit, který vzniká komunikací společnosti k jejímu okolí. Tento proces může být náhodný a pokud je produkt kvalitníPokračovat ve čtení „Brand“

Marketing

Historie marketingu Podle etymologů se termín „marketing“ nejprve objevil v šestnáctém století ve slovnících, kde se odkazoval na proces nákupu a prodeje na trhu. Současná definice marketingu jako procesu přesunu zboží od výrobce ke spotřebiteli s důrazem na prodej a reklamu se poprvé objevila ve slovnících v roce 1897. Termín marketing je odvozen z latinskéhoPokračovat ve čtení „Marketing“

Vytvořit váš web na WordPress.com
Začínáme