Marketing

Historie marketingu

Podle etymologů se termín „marketing“ nejprve objevil v šestnáctém století ve slovnících, kde se odkazoval na proces nákupu a prodeje na trhu. Současná definice marketingu jako procesu přesunu zboží od výrobce ke spotřebiteli s důrazem na prodej a reklamu se poprvé objevila ve slovnících v roce 1897. Termín marketing je odvozen z latinského slova, mercatus znamená tržiště nebo obchodník.

Někteří vědci tvrdí, že marketingové postupy lze nalézt ve starověku , zatímco jiné naznačují, že marketing ve své moderní podobě se objevil ve spojení se vzestupem spotřebitelské kultury v Evropě sedmnáctého a osmnáctého století , zatímco další vědci naznačují, že moderní marketing byl plně realizován až v desetiletích po průmyslové revoluci v Británii, odkud se následně rozšířil do Evropy a Severní Ameriky.

Nicméně narození marketingu jako disciplíny je obvykle určeno k prvnímu desetiletí dvacátého století, kdy se na univerzitách objevily „marketingové kurzy“. V roce 1902 Michiganská univerzita nabídla to, co mnozí věří, že jsou prvním marketingovým kurzem. University of Illinois také začala nabízet kurzy v marketingu v roce 1902. V akademickém roce, 1904-1905, University of Pennsylvania začala výukový marketing. Další vysoké školy brzy následovaly, včetně Harvardské obchodní školy.

Moderní marketing

Marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze strany firem, státních institucí či dalších organizací; na základě zjištěných skutečností pak tyto organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu.

Published by george

think positive

2 thoughts on “Marketing

  1. Primární je poptávka . Najít díru na trhu = najít poptávku , nebo vytvořit poptávku po novém produktu + trhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: