Marketingový plan

Marketingový plán představuje soubor konkrétních opatřeních nutných pro úspěšnou realizaci marketingové strategie. Plány a cíle podniku jsou testovány a měřeny výzkumy trhu. Proto je důležité, aby každá strategie podniku měla měřitelný cíl.

Měl by obsahovat

Celkové shrnutí

 • Představení firmy a oblasti jejího podnikání
 • Hlavní cíle a strategie- období cílů pro které je plán připravován

Situační analýza

Rozbor současného stavu podnikání- marketingový výzkum (např. SWOT analýza, GAP analýza, analýza software)

Marketingové cíle

 • Budoucí stav firmy- cíle musejí být měřitelné a vyhodnotitelné

Marketingová strategie

 • Jak se do cílového stavu firma dostane
 • Vaše produkty a služby- výhody ale i nevýhody
 • Způsob nabídky produktů a služeb
 • Ceny
 • Propagace
 • Konkurenční výhody

Akční programy

 • Co, cíle, zodpovědnost
 • Časový plán
 • Očekávané náklady

Rozpočet

 • Očekávané náklady a tržby (např. z prostoru pro reklamu u dané firmy jiné firmě)

Systém měření a kontrol

 • Co se bude kontrolovat
 • Jak se bude kontrolovat
 • Kdo bude kontrolovat
 • Kdy bude kontrolovat

Přílohy

 • např. Tabulky, výsledky marketingových výzkumů, organizační schémata apod.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s